Programul ROCSC 2021

Programul competiției:

• inscrierile se fac pana la data de 28 August 2021
• 28-29 August 2021 – concursul efectiv (on-line)
– primii 10 clasati din categoriile juniori si seniori vor primi premii;
• 4 Septembrie 2021 – premierea castigatorilor si anuntarea componentei echipei nationale a Romaniei la ECSC21;
• 16-19 Septembrie 2021 – sesiune de training de 4 zile cu specialisti din domeniu in vederea participarii la ECSC21(bootcamp);

Reguli testare:

• orice tentativă de atac prin metode de tip Denial Of Service a scoreboard-ului sau a celorlalte servicii va conduce la descalificare;
• clasificarea câștigătorilor se face după punctajul total la sfârșitul competiției naționale;
• în caz de egalitate, departajarea se va face după timpul de execuție a task-urilor.

Informații testare:

• task-urile testează următoarele capitole de securitate: Reverse Engineering, Exploitation, Forensics, Web Application hacking, Crypto;
• anumite taskuri pot avea componente din mai multe capitole;
• scopul fiecărui task este de a obține o informație (denumită în mod tradițional “flag”) la care nu am avea acces, în mod obișnuit, dată fiind protecția oferită de sistemele de securitate. În fiecare task există o problemă de securitate care ne permite (prin analiza de cod și exploatarea sa) să ajungem la flag;
• un flag poate fi recunoscut după forma următoare: ECSC{sha256 random};
• fiecare task are un număr de puncte în funcție de dificultatea sa;
• unele task-uri ar putea fi blocate în prima fază, dar vor fi pornite ulterior (până la încheierea perioadei de competiție);
• descrierile task-urilor și fișierele aferente fiecăruia vor putea fi copiate de pe un site anexa numit rocsc21.cyberedu.ro;
• pe rocsc21.cyberedu.ro se vor introduce flagurile și se va putea vizualiza progresul fiecărei persoane înscrise;
• vor exista task-uri offline (care se pot rezolva pe calculatorul personal, pentru validare, trimițându-se doar flagul pe scoreboard) și task-uri online (va exista un IP și un PORT prin care sa se faca interacțiunea cu server-ul).
• Este interzisa folosirea de tool-uri automate ce pot impacta disponibilitatea sistemelor informatice sau a problemelor date, cu exceptia precizari acestora la o problema specifica.

Materiale educaționale recomandate:

https://www.cyberedu.ro – Exercitiile din cadrul etapelor nationale si finale ale ECSC din anii anteriori, precum si alte exercitii de la alte competitii internationale

Criptografie
https://class.coursera.org/crypto-preview
http://cryptopals.com/
• A Graduate Course in Applied Cryptography – The book covers many constructions for different tasks in cryptography.
• An Introduction to Mathematical Cryptography – Introduction to modern cryptography.
• Crypto101 – Crypto 101 is an introductory course on cryptography.
• Cryptography Engineering – Learn to build cryptographic protocols that work in the real world.
• Handbook of Applied Cryptography – This book is intended as a reference for professional cryptographers.
• Introduction to Modern Cryptography – Introductory-level treatment of cryptography written from a modern, computer science perspective.
• OpenSSL Cookbook – The book about OpenSSL.
• Practical Cryptography for Developers – Developer-friendly book on modern cryptography (hashes, MAC codes, symmetric and asymmetric ciphers, key exchange, elliptic curves, digital signatures) with lots of code examples.
• Security Engineering – There is an extraordinary textbook written by Ross Anderson, professor of computer security at University of Cambridge.
• Serious Cryptography – A Practical Introduction to Modern Encryption by Jean-Philippe Aumasson.
• The Cryptoparty Handbook – This book provides a comprehensive guide to the various topics of the computer and internet security.
• Understanding Cryptography – Often overlooked, this book is a boon for beginners to the field. It contains plenty of exercises at the end of each chapter, aimed at reinforcing concepts and cementing ideas.

Web application hacking
• Hacker101 – Written by hackerone.
• The Daily Swig – Web security digest – Written by PortSwigger.
• Web Application Security Zone by Netsparker – Written by Netsparker.
• Infosec Newbie – Written by Mark Robinson.
• The Magic of Learning – Written by @bitvijays.
• CTF Field Guide – Written by Trail of Bits.
• The Web Application Hacker’s Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws de Dafydd Stuttard

Reverse Engineering
• Practical Malware Analysis de Michael Sikorski
• The IDA Pro Book
• Reverse Engineering for Beginners
• Assembly Language for Intel-Based Computers (5th Edition)
• Practical Reverse Engineering
• Reversing: Secrets of Reverse Engineering
• Practical Malware Analysis
• Malware Analyst’s Cookbook
• Gray Hat Hacking
• The Art of Memory Forensics
• Hacking: The Art of Exploitation
• Fuzzing for Software Security
• Art of Software Security Assessment
• The Antivirus Hacker’s Handbook
• The Rootkit Arsenal
• Windows Internals Part 1 Part 2
• Inside Windows Debugging
• iOS Reverse Engineering
• The Shellcoders Handbook
• A Guide to Kernel Exploitation
• Agner’s software optimization resources

Exploitation
• Gray Hat Hacking The Ethical Hacker’s Handbook, Fourth Edition de Daniel Regalado
• Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition de Jon Erickson
• Hacking – The art of exploitation
• A bug Hunter’s Diary: A Guided Tour Through the Wilds of Software Security
• The Shellcoder’s Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes
• Sockets, shellcode, Porting, and coding: reverse engineering Exploits and Tool coding for security professionals
• Writing Security tools and Exploits
• Buffer overflow attacks: Detect, exploit, Prevent
• Metasploit toolkit for Penetration Testing, exploit Development, and vulnerability research
https://www.corelan.be/index.php/2009/07/19/exploit-writing-tutorial-part-1-stack-based-overflows/
https://www.corelan.be/index.php/2009/07/23/writing-buffer-overflow-exploits-a-quick-and-basic-tutorial-part-2/
https://www.corelan.be/index.php/2009/07/25/writing-buffer-overflow-exploits-a-quick-and-basic-tutorial-part-3-seh/
https://www.corelan.be/index.php/2009/07/28/seh-based-exploit-writing-tutorial-continued-just-another-example-part-3b/
https://www.corelan.be/index.php/2009/08/12/exploit-writing-tutorials-part-4-from-exploit-to-metasploit-the-basics/
https://www.corelan.be/index.php/2009/09/05/exploit-writing-tutorial-part-5-how-debugger-modules-plugins-can-speed-up-basic-exploit-development/
https://www.corelan.be/index.php/2009/09/21/exploit-writing-tutorial-part-6-bypassing-stack-cookies-safeseh-hw-dep-and-aslr/
https://www.corelan.be/index.php/2009/11/06/exploit-writing-tutorial-part-7-unicode-from-0x00410041-to-calc/
https://www.corelan.be/index.php/2010/01/09/exploit-writing-tutorial-part-8-win32-egg-hunting/
https://www.corelan.be/index.php/2010/02/25/exploit-writing-tutorial-part-9-introduction-to-win32-shellcoding/
https://www.corelan.be/index.php/2010/06/16/exploit-writing-tutorial-part-10-chaining-dep-with-rop-the-rubikstm-cube/
https://www.corelan.be/index.php/2011/12/31/exploit-writing-tutorial-part-11-heap-spraying-demystified/
https://www.corelan.be/index.php/2010/01/26/starting-to-write-immunity-debugger-pycommands-my-cheatsheet/
https://www.corelan.be/index.php/2010/03/22/ken-ward-zipper-exploit-write-up-on-abysssec-com/
https://www.corelan.be/index.php/2010/03/27/exploiting-ken-ward-zipper-taking-advantage-of-payload-conversion/
https://www.corelan.be/index.php/2011/01/30/hack-notes-rop-retnoffset-and-impact-on-stack-setup/
https://www.corelan.be/index.php/2011/05/12/hack-notes-ropping-eggs-for-breakfast/
https://www.corelan.be/index.php/2011/07/03/universal-depaslr-bypass-with-msvcr71-dll-and-mona-py/
https://www.corelan.be/index.php/2011/11/18/wow64-egghunter/
https://www.corelan.be/index.php/2012/02/29/debugging-fun-putting-a-process-to-sleep/
https://www.corelan.be/index.php/2012/12/31/jingle-bofs-jingle-rops-sploiting-all-the-things-with-mona-v2/
https://www.corelan.be/index.php/2013/02/26/root-cause-analysis-memory-corruption-vulnerabilities/
https://www.corelan.be/index.php/2013/01/18/heap-layout-visualization-with-mona-py-and-windbg/
https://www.corelan.be/index.php/2013/02/19/deps-precise-heap-spray-on-firefox-and-ie10/
https://www.corelan.be/index.php/2013/07/02/root-cause-analysis-integer-overflows/

Rezolvari probleme de CTF
https://github.com/ctfs
https://github.com/CCSIR/dctf-2017
https://github.com/CCSIR/dctf16-finals
https://club.securityespresso.org/writeups/

Alte cursuri
http://www.cs.fsu.edu/~redwood/OffensiveComputerSecurity/lectures.html
https://github.com/isislab/Hack-Night
http://www.opensecuritytraining.info/Exploits1.html
http://ocw.cs.pub.ro/courses/cns

Tool-uri recomandate:

Reverse Engineering
• Ida Freeware / Radare
• WinDbg
• OllyDbg v1.10
• OllyDbg v2.01
• OllySnD
• Olly Shadow
• Olly CiMs
• Olly UST_2bg
• x64dbg
• gdb
• vdb
• lldb
• qira
• Unicorn
• APKtool
• dex2jar
• Bytecode Viewer
• CFF Explorer
• Cerbero Profiler // Lite PE Insider
• Detect It Easy
• PeStudio
• PEiD
• MachoView
• nm – View Symbols
• file – File information
• codesign – Code signing information usage: codesign -dvvv filename
• dnSpy
• Bytecode Viewer
• Bytecode Visualizer
• Volatility

Exploitation
Gdb + Peda
• OllyDbg
• WinDbg
• Mona.py

Web application hacking
• Burp Suite Free Edition
• sqlmap – Automatic SQL injection and database takeover tool.
https://www.arachni-scanner.com/

Operating System
• Kali Linux

Probleme online
https://wechall.net
https://attackdefense.com/
https://www.vulnhub.com/
http://www.hacker.org/
https://pentestbox.org/
• OSX Crackmes
• ESET Challenges
• Flare-on Challenges
• Github CTF Archives
• Reverse Engineering Challenges
• xorpd Advanced Assembly Exercises
• Virusshare.com
• Contagio
• Malware-Traffic-Analysis
• Malshare
• Malware Blacklist
Malwr
• Vxvault
Protostar
Fusion